Οι The After Maths Τραγουδούν και στα Σανσκριτικά, Γιατί Μπορούν