Έτσι Είναι η Καθημερινότητα σε μια Πόλη που Ζει υπό την Απειλή Πυρηνικής Επίθεσης