Φρικτές Ιστορίες Ανθρώπων που Κατέληξαν στα Επείγοντα, Μετά Από Χρήση Ναρκωτικών