Μια Κουβέντα με τον Φωτογράφο που Χτυπήθηκε από Σκάγια στην Παρέλαση στο Αίγιο