Στην Ελλάδα οι Γυναίκες Δεν Έχουν το Δικαίωμα στην Αυτοάμυνα