Έπρεπε να Κάνω Επέμβαση Χωρίς Αναισθησία για να Καταλάβω ότι Δεν Χρειαζόμαστε τα «Ναρκωτικά»