Ο Έλληνας Γιατρός που Σώζει Ζωές στις Εμπόλεμες Ζώνες και στις Αφρικανικές Φαβέλες