Οι Θεότρελες Εκλογές (μου) το 2000 σε Ένα Χωριό του Νομού Ηλείας