Ένα Εγχειρίδιο για το πώς να Φτιάξεις μια Rock Μπάντα στην Ελλάδα