Η Μάσκα για τον Κορονοϊό Είναι το «Πρόσωπο» του Μήνα