Είναι Αυτή η Χειρότερη Σύλληψη στην Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας;