Από τα Γκετοποιημένα Προάστια του Παρισιού, στην Κορυφή του Κόσμου