Δυνατά Hangover, Σκληρές Αλήθειες και Ζοφεροί Αριθμοί για την Αγαπημένη Τεκίλα