Οι Μαθητές από τα Γιάννενα​ που θα Βρεθούν στο Μεγαλύτερο Πείραμα Πυρηνικής Σύντηξης​