Στην Παλιότερη Σχολή Kickboxing της Ελλάδας με τον Δάσκαλο των Δασκάλων