Οι Σκουριές, ο Χρυσός και ο Φόβος του Σεισμού: Μια Έρευνα για το Φράγμα της Ιερισσού