Μπορείς να Πεθάνεις Από Πιπιλιά, Αλλά Είναι Εξαιρετικά Σπάνιο