Τα Ημισκούμπρια Προέβλεψαν (και) το Σχέδιο ΧΑΜ της Κυβέρνησης για τον Κορονοϊό