Μερικοί Λόγοι για τους Οποίους Βλέπεις Τρελά Όνειρα στην Καραντίνα