Ακροδεξιά και Εξέδρα: Η Περίπτωση του Παναθηναϊκού