Το Καρνέ μιας «Επαναστάτριας Πόρνης» με τις Προτιμήσεις των Πελατών της