«Δεν Γνωρίζω τον Ρουπακιά, Δεν Υπάρχουν Τάγματα Εφόδου»