Ο Ψαραντώνης Γελάει Όταν τον Λένε Jimi Hendrix της Λύρας