Ο Άνθρωπος που Έδωσε Ένα Εκατομμύριο Δολάρια για να Αγοράσει τον Δίσκο των Wu-Tang Clan