Αυτοί που Επιστρέφουν στα Σπίτια τους, Κυρίως Επειδή Τελειώνει ο Πόλεμος