Ακολουθήσαμε την Πομπή των Δωδεκαθεϊστών στους Πρόποδες του Ολύμπου