Μιλήσαμε με τον Κρητικό που Εκπαίδευσε Ένα Κριάρι για την Πτυχιακή του