Το Δουλεμπορικό με 38 Ψυχές στη «Γραμμή» Κατάκολο-Ιταλία