Φτιάχνοντας Πρόσωπα: Οι Καλλιτέχνες που Χρησιμοποιούν στα Έργα τους την Πλαστική Χειρουργική