Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα «Ραπάρουν»