Οι Γονείς σου Επηρεάζουν (και) το Ποιος Τύπος Ανθρώπου σε Ελκύει