Κάθε Φορά που Στεγνώνεις τα Χέρια σου, Μπορεί να τα Πασαλείβεις με Ακαθαρσίες Άλλου