Ένα «Δωμάτιο» στην Αθήνα για τους Χρήστες Ναρκωτικών