Μήπως να Στραφούμε Προς τη Μουσική, σαν μια Εναλλακτική Μορφή Θρησκείας;