Αγαπητοί Crossfitάδες, η Πραγματική Παλαιολιθική Διατροφή Περιλαμβάνει Άμυλο και Έντομα