Komunitas Syiah

  • Berbuka Puasa Bersama Penganut Syiah di Jakarta

    Stigma negatif hingga persekusi menghantui 2,5 juta pemeluk Mazhab Syiah di Indonesia. VICE mendatangi para pengikut Ali, menyaksikan langsung bagaimana mereka mempraktikkan Islam dan ibadah Ramadan.

Iklan