Kebakaran Hutan di Australia Makin Parah, Warga Ramai-Ramai Berlindung di Pantai