FYI.

This story is over 5 years old.

Drugs

Je bereikt echt een hogere staat van bewustzijn door psychedelische drugs

Aldus de wetenschap.
Lyuba Burakova / Stocksy

Wetenschappers hebben het eerste bewijs van een hogere staat van bewustzijn gevonden, en wel in de hersens van mensen die aan het trippen waren.

Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports, heranalyseerden wetenschappers van de Universiteit van Sussex de hersenscans van gezonde vrijwilligers die ketamine, lsd of psilocybine (de werkzame stof in paddo's), of een placebo hadden gekregen. (Een team van Imperial College London en de Universiteit van Cardiff verzamelde de oorspronkelijke data.)

Advertentie

De scans zochten naar piepkleine magnetische velden in de hersens van de deelnemers om de neurale signaaldiversiteit te meten, of de complexiteit van de hersenactiviteit. De diversiteit van hersensignalen is een wiskundige index voor de mate van bewustzijn; de hersensignaalactiviteit van mensen die wakker zijn is meer divers dan die van mensen die slapen, onder verdoving zijn, of bijvoorbeeld in een vegetatieve toestand verkeren.

De onderzoekers ontdekten dat de drie drugs allemaal hogere niveaus van hersensignaaldiversiteit produceerden dan bij de mensen in de placebogroep. Ze zagen vergelijkbare veranderingen in de signaaldiversiteit bij alle drie groepen, ondanks dat de drugs farmacologisch gezien erg van elkaar verschillen. Ook vertoonden de mensen die intensere ervaringen meldden meer hersensignaalveranderingen.

Dat betekent natuurlijk niet per se dat de trippende proefpersonen meer filosofisch aan het denken waren, of dat dit een 'betere' staat van zijn is, alleen dat hun hersens op een ander, hoger niveau opereerden dan normaal.

"In de psychedelische staat is de elektrische activiteit van het brein minder voorspelbaar en minder geïntegreerd dan tijdens de normale wakkere staat, zoals gemeten door de globale signaaldiversiteit," zei Anil Seth, codirecteur van het Sackler Centre for Consciousness Science aan de Universiteit van Sussex, in een persbericht. "Sinds deze manier van meten al z'n waarde heeft bewezen als maatstaf van bewustzijnsniveau, kunnen we zeggen dat de psychedelische staat een hoger niveau van bewustzijn is – maar alleen met betrekking tot deze specifieke wiskundige maatstaf."

Het team wil de resultaten nog bevestigen met meer verfijnde methoden, maar is wel enthousiast over de bevindingen, vooral omdat dit onderzoek kan bijdragen aan discussies over het gebruik van de drugs onder medisch toezicht.

Robin Cahart-Harris, hoofd van psychedelisch onderzoek bij Imperial College London, een van de instellingen die het oorspronkelijke experiment uitvoerde, zei dat "de resultaten van het huidige onderzoek ons helpen begrijpen wat er gebeurt in de hersens wanneer mensen een verruiming van hun bewustzijn ervaren door psychedelica. Mensen zeggen vaak dat ze tot inzichten komen met deze drugs – en als dit gebeurt in een therapeutische context, kan dat tot positieve uitkomsten leiden. De huidige resultaten kunnen ons helpen begrijpen hoe dit kan gebeuren."

Zoals het persbericht opmerkt, is het een "opvallend toeval" dat het onderzoek uitkwam precies 74 jaar nadat Albert Hoffman, die lsd synthetiseerde in 1938, zijn eerste zelf-experiment deed met de drug.