Ik gebruikte een game om de partijprogramma’s te testen

FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Ik gebruikte een game om de partijprogramma’s te testen

Disclaimer: Democracy 3 is een spelletje, de toekomst van Nederland is dat niet. Ga stemmen vandaag!

"Iedereen wil zo zijn utopie"
Random Facebook-reactie onder het Vice-interview met Gert-Jan Segers, 2017

Nederland moet weer van ons worden! Weg met het partijkartel! Alles moet anders! We pakken ze terug! In verkiezingstijd is de roep om verandering het grootst. Bekijk een willekeurig interview met een politicus en het lijkt alsof we leven in de hel op aarde. Hoe kleiner de politieke partij, hoe groter de ambities om het roer helemaal om te gooien.

Advertentie

Het mooie aan Nederland is dat er tientallen van zulke partijen kans hebben om een of meerdere zetels in de Tweede Kamer te winnen. Er staan straks in totaal 28 partijen op je stembiljet, de een met nog extremere ideeën dan de ander. Allemaal hebben ze een beeld van hoe Nederland eruit moet komen te zien. Ook mooi aan Nederland is dat ons politieke systeem alleenheersers praktisch uitsluit. De kans is bijvoorbeeld nihil dat Geert Wilders al zijn wensen straks mag gaan uitvoeren.

Toch ben ik benieuwd. Wat als de Libertarische Partij Nederland vorm zou mogen geven? Hoe ziet het beloofde land van de SGP eruit? En wordt Nederland veel chiller als we legaal drugs mogen gebruiken?

Om dat te testen hebben het CPb, analytici, onderbuikgevoelens en onze fantasie. En we hebben games. Democracy 3, bijvoorbeeld. Het pc-spel maakt je de regeringsleider van een land naar keuze en geeft je de macht om het beleid aldaar te bepalen. Een vrij eenvoudige regeersimulator, maar een regeersimulator desalniettemin. En een perfecte manier om te kijken wat er met ons land gebeurt als een partij aan de macht komt die het radicaal anders zou doen dan de zittende regering.

Hoe werkt het? Ik kies een land, geef mijn partij een naam, krijg een berg statistieken over de huidige situatie en mag vervolgens alles bepalen. Democracy 3 is namelijk gebaseerd op een democratisch politiek systeem met de macht voor één partij. Wanneer ik een beleid maak, heb ik dus geen oppositie die me dwarsligt of een Eerste Kamer die mijn beslissing om alle moskeeën te sluiten dwarsboomt, om maar wat te noemen.

Advertentie

In de game ben je in feite drie dingen aan het doen: maatregelen nemen, budgetten aanpassen en reageren op actuele ontwikkelingen. Sommige maatregelen hebben direct effect, andere zijn voor de lange termijn. Doe je het goed, dan word je herkozen voor een tweede termijn.

Nederland zit helaas niet inbegrepen als speelbaar land in het originele spel. Gelukkig is er een actieve mod-gemeenschap die aan de slag is gegaan met de game en ons land heeft toegevoegd. Ook was er in de oorspronkelijke game weinig aandacht voor migratie, waar dat in deze verkiezingen een van de grote aandachtspunten is. Ook daar is een mod voor. Ook die heb ik geïnstalleerd. Verder pimpte ik de game met een realistische aanpassing van het belastingsysteem, wat extra beleidsingrepen en een mod die extremisme meeneemt als factor.

Wat ik ga doen: de verkiezingsprogramma's doorspitten en vertalen naar beleid in de game. Het land regeren. Het roer omgooien. Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Ik begin natuurlijk bij de …

PVV

Ik wil ten eerste graag Geert Wilders bedanken voor de moeite die hij samen met zijn volgelingen heeft gestoken in het weldoordachte verkiezingsprogramma van de PVV. En voor het feit dat een half A4'tje met standpunten zich simpel laat vertalen naar een simulatie. Als vers gekozen leider ken ik mijn prioriteiten. Veel maatregelen die Wilders voorstelt vind ik letterlijk terug in het lijstje van maatregelen in Democracy 3. Ik regel direct zo streng mogelijke inburgeringsexamens, verban moskeeën uit het straatbeeld en maak van etnisch profileren overheidsbeleid. Er gaat 3,7 miljard naar de zorg, ik in 3 miljard minder aan inkomstenbelasting en steek 2 miljard in defensie en politie.

Misschien had ik meer moeten investeren in ons veiligheidsapparaat. Na een tumultueus jaar in het Torentje wordt een aanslag op mijn leven gepleegd door een terroristische organisatie. De aanslag is succesvol: ik verlaat het politieke toneel in een grafkist. Tijd voor nieuwe verkiezingen.

Advertentie

Partij voor de Dieren

Het program van de PvdD staat naar eigen zeggen 'vol idealen die haalbaar zijn'. Ook bestaat het uit idealen die minder weerstand oproepen dan Wilders' harde taal. Mijn hoop om de vier jaar heelhuids door te komen is groot.

In de huid van Marianne Thieme kan ik niet anders dan het milieu voorrang geven. Democracy 3 staat bol van de maatregelen die aansluiten op het verkiezingsprogramma van de PvdD: subsidies voor organische landbouw, accijns op brandstof, een kapitaalinjectie voor het OV, een rem op het leggen van nieuw asfalt, meer focus op hernieuwbare en groene energiebronnen. Cool. De Partij voor de Dieren is echter niet de one-issuepartij die de naam doet vermoeden. Diversiteitsquota, aanpak van discriminatie, zorg, de basisbeurs voor studenten, meer wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingshulp, maar ook geld voor politie; ik neem het allemaal mee.

Na vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Democracy 3 geeft een rapport en laat zien hoe mijn beleid het land heeft beïnvloed. Er staat een gezonde, veilige en groene samenleving. De volksgezondheid is verbeterd, de criminaliteit daalt met 62%, terwijl het milieu er met 30% op vooruit is gegaan. De game deelde een zogenaamde Kyoto Award uit omdat ik het klimaat serieus nam. De spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen namen af. Goed nieuws dus, ware het niet dat ik ternauwernood twee aanslagen op mijn leven heb doorstaan. Ook de economie heeft te leiden onder het beleid van de PvdD, want de uitgaven zijn vele malen groter dan de inkomsten. Dit is een probleem dat ik bij elk verkiezingsprogramma tegenkom overigens.

Advertentie

De Piratenpartij

Helaas geeft Democracy 3 weinig opties om de privacy van het Nederlandse volk in te perken dan wel te beschermen. Maar ook voor de Piratenpartij geldt: het verkiezingsprogramma is breder dan alleen die raison d'être. Drugs zijn bijvoorbeeld een speerpunt van de partij van Ancilla van de Leest. In de game kan ik kiezen welke genotsmiddelen zijn toegestaan: helemaal geen, alleen wiet, ook LSD, of gewoon meteen alles.

Ik legaliseer zo veel mogelijk. Na vier jaar is het gebruik van soft- en harddrugs toegenomen, en de alcoholconsumptie gedaald. Nice, ware het niet dat de volksgezondheid er flink onder heeft te leiden. De bevolking is 12% minder gezond, een effect dat volgens de game direct is toe te schrijven aan mijn drugsbeleid. Nederlanders blijken (nog) niet klaar voor een open en vrij drugsbeleid. De religieuze gemeenschap heeft het overigens niet zo op het goddeloze piratenbeleid. Mede dankzij hun protesten word ik met een overweldigende minderheid niet herkozen voor nog eens vier jaar.

SGP

Tijd om het beloofde land vorm te geven. Stap 1: weg met abortus. Stap 2: weg met die koopzondagen. Stap 3: censureer het internet. Stap 4: weg met het homohuwelijk. Stap 5: een kabinet van alleen maar witte mannen. Ik steek een flinke spaak in het wiel van de prostitutie. Helaas is er geen optie om porno in de gevangenis te verbieden. Ik reguleer alle soorten scheidingen, behalve de scheiding tussen kerk en staat. Al gauw keert Nederland zich tegen mij, dus besluit ik de ware Kees van der Staaij te laten zien. Homoseksualiteit wordt grotendeels verbannen, net als uitingen van andere religies dan het christendom.

Bij de volgende verkiezingen haal ik 7% van alle stemmen. Maar fuck it, dit is een beter land geworden. Dankzij meer blauw op straat en een hard immigratiebeleid dalen de criminaliteit, de werkloosheid en de armoede. Het verschil tussen arm en rijk neemt af omdat ik wonen betaalbaar heb gemaakt, bijvoorbeeld door actief in te grijpen in de huursector. De schaduwzijde van dit godsgezinde koninkrijk: de overheidsuitgaven rijzen de pan uit, bevolkingsgroepen met verschillende etnische achtergronden staan recht tegenover elkaar, terwijl de immigratie ook nog eens toenam met 15%. Maar homo's kunnen niet meer trouwen. Missie volbracht.

Advertentie

De Libertarische Partij

Nederland is niet klaar voor vrijheid. Na het schrappen van alle regulering, subsidie en belastingen blijft een stuurloos land over. Ik schaf het minimumloon af, scholen worden ondernemingen, alle subsidie naar wetenschappelijk onderzoek gaat naar nul, zorg wordt volledig geprivatiseerd, elke sturing van de markt verdwijnt, en het OV daar geef ik geen cent meer aan uit.

De gevolgen zijn niet te overzien. Het eindrapport na vier jaar Libertarische Partij is een bloedbad van rode cijfers. De kerk keert zich tegen me, de linkse revolutionairen willen me dood, overal zijn rellen, overal is misdaad, Nederland wordt gedompeld in armoede, er staat een machteloze politiemacht, we raken achterop qua innovatie, de luchtvervuiling zorgt voor ons eigen gaatje in de ozonlaag, de volksgezondheid is omgeslagen naar volksziekte en de lonen dalen drastisch. De enige zelfredzaamheid die wordt getoond is bij groepen die het recht in eigen hand nemen. Zij nemen echter de macht over andere, kwetsbare groepen. En om de vier jaar te kunnen volbrengen heb ik de optie 'Assassinations' in het menu uit moet schakelen. De LP is too much, man.

Forum voor Democratie

Democracy 3 geeft me te weinig instrumenten om het partijkartel te slopen. Sorry, mijnheer Baudet.

50PLUS

Ouderen hebben het beter dan ooit. Toch hebben volgens lijsttrekker Henk Krol onze ouderen de afgelopen jaren 'het meeste ingeleverd', zijn ze 'ongenadig hard aangepakt' en gaan ze op 15 maart de politiek 'terugpakken'. Al die andere partijen, díe zijn 'volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar!'

Alle hypocrisie daargelaten, staat er na vier jaar toch een aardig land. 50PLUS heeft naast zijn ouderenagenda veel aandacht voor duurzaamheid, onderwijs en wonen. Cool, zou je denken, al is de partij vooral een beetje kut naar nieuwe Nederlanders toe. Aan het einde van mijn termijn ben ik dan ook populair bij de milieuactivisten en patriotten. Zij hebben de criminaliteit, armoede en CO2-uitstoot zien afnemen. Ondanks mijn strenge immigratiebeleid, namen de spanningen tussen bevolkingsgroepen sterk af. De game ziet een verband: Nederland werd minder arm en we hoefden elkaar niet meer de schuld te geven van onze problemen.

Advertentie

Artikel 1

Diversiteit en gelijkheid zijn ditmaal mijn speerpunten. Democracy 3 geeft je standaard een kabinet met zeven ministerposten, die ik zelf in mag vullen. Niet representatief voor Nederland wellicht, maar wel een mooie mogelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Ik stel vier vrouwelijke ministers aan en vindt in het sollicitantenbestand twee niet-witte Nederlanders met een progressieve inborst. Ik voer een open immigratiebeleid, betrek vluchtelingen en nieuwe Nederlanders in de verzorgingsstaat, en doe eigenlijk alles om immigranten zich hier welkom te laten voelen. Ik ben de anti-Wilders. De gevolgen zullen je verbazen. Wat blijkt: ondanks de toestroom van migranten nemen de spanningen tussen bevolkingsgroepen drastisch af. Gelijkheid is bij de idealen van Artikel 1 niet beperkt tot etniciteit en gender. Er vindt na vier jaar Sylvana Simons flinke nivellering plaats. De lage lonen stijgen met een kwart, terwijl de hoge lonen nagenoeg gelijk blijven. Je eigen huis kopen blijkt totaal niet meer interessant: het huizenbezit daalt met 43%. Kapitalisten vinden me een bitch, maar toeristen weten het vredige Nederland steeds veel beter te vinden. Economisch gaan we echter nat. Niet alleen geven we veel meer uit dan we binnenkrijgen, ook hebben mijn milieumaatregelen een negatieve invloed op het Nederlandse bbp. Maar de planeet dankt me. Asjeblieft, planeet.

PVV – poging 2

Iedereen verdient een tweede kans. En omdat dit een game is, heb ik – als Geert Wilders – meerdere levens. Ditmaal ga ik de droom van alle PVV-stemmers ongestoord waarheid maken, met de optie voor 'Assassinations' uitgevinkt. En wat een mooie droom is het. Het aantal gewapende overvallen stijgt en er vindt een terroristische aanval plaats op Amsterdam. Gevolg: de patriotten verliezen het vertrouwen dat ik heb opgebouwd in mijn eerste jaar en Nederland wordt minder interessant voor toeristen. Ik geef de douaniers wapens. De angst regeert. Nationalisme begint hoogtij te vieren en immigranten krijgen de schuld van alle problemen in Nederland. Investeren in onderwijs zou hier een goede invloed op kunnen hebben, maar ik lees er op het A4'tje niets over. Overigens is een extreem nationalistisch Nederland volgens mij equivalent aan een warme zomerdag voor Geert, dus ik ga met de flow. Ik toon mijn onvoorwaardelijke steun aan Israël door me uit te spreken tegen een Palestijnse staat. Ik speel met het idee om de media te censureren, maar durf het niet.

Ik haal het einde en kijk terug op vier jaar Wilders. Democracy 3 geeft geen cijfers voor meer of minder Marokkanen, dus die belofte kan ik niet checken. Wel is de criminaliteit ruim gehalveerd. Alle raciale spanningen hebben echter geleid tot een stijging in geweldsdelicten. De plusjes op het rapport voor Wilders gaan naar de lagere werkloosheid en armoede (dank u, lagere inkomstenbelasting) en daardoor de toegenomen economische gelijkheid. Vooral de lage inkomens (+13%) profiteren van mijn schrikbewind. Wilders komt dus wel degelijk op voor de 'gewone burger'. Die gewone burger besteedt zijn nieuwe rijkdom absoluut niet aan linkse hobby's. Het milieu leidt onder Wilders een grote nederlaag, terwijl de CO2-uitstoot stijgt. Onze relaties met het buitenland lijden onder het eigen-volk-eerstbeleid van Wilders, met als gevolg dat de internationale handel lichtjes daalt. Maar goed, er staan in ieder geval geen moskeeën meer in Nederland. Disclaimer: Democracy 3 is een spelletje, de toekomst van Nederland is dat niet. Ga stemmen vandaag!