FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Kinderen over de hele wereld delen dezelfde deprimerende seksistische opvattingen

Onderzoekers constateerden dat jongens en meisjes uit vijf verschillende landen overtuigingen delen over gender en relaties, die zijn gebaseerd op het idee dat “vrouwelijkheid inferieur is aan masculiniteit”.
Foto door anya brewley schultheiss via Stocksy
Foto door anya brewley schultheiss via Stocksy 

Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren over de hele wereld dezelfde stereotypische opvattingen hebben over gendernormen in relaties – los van de culturele en geografische verschillen. Voor het onderzoek "Boys Should Have The Courage to Ask a Girl Out": Gender Norms in Early Adolescent Relationships zijn kinderen tussen de 11 en 13 jaar geïnterviewd. Ze zijn afkomstig uit de lagere sociale klassen in steden over de wereld: Baltimore (Amerika), Cuenca (Spanje), Edinburgh (Schotland), Gent (België) en Nairobi (Kenia). Onderzoekers stelden vast dat jongens en meisjes in deze steden een bepaalde 'gegenderde visie' hebben over hoe relaties eruit zouden moeten zien, en dat die ideeën "zijn gebaseerd op het idee dat vrouwelijkheid inferieur is aan masculiniteit." Concreter: jongens en meisjes uit die vijf landen vonden dat jongens verkering moeten vragen aan meisjes, ze deelden de stereotypische opvatting dat jongens "actief en dominant" moeten zijn op "romantisch en seksueel" vlak. Meisjes werden in alle groepen gezien als "onschuldig en minder assertief". Deze bevindingen kunnen misschien in eerste instantie niet bijzonder schadelijk overkomen, maar schijn bedriegt: ze laten namelijk zien hoe gender al op een hele jonge leeftijd sociaal geconstrueerd is. Een dertienjarig meisje uit Nairobi zei dat een jongen de "moed" moet hebben om een meisje mee uit te vragen, "anders is hij geen echte jongen." Het onderzoek is onderdeel van The Global Early Adolescent Study (GEAS), dat bestaat uit zes nieuwe onderzoeken die in vijftien landen over de wereld worden uitgevoerd. Het doel is een globaal beeld te krijgen van hoe jonge mensen uit verschillende sociale klassen en opleidingsniveaus over genderrollen denken. Onderzoeker Kristin Mmari riep in een interview met USA Today op tot het anders aankijken tegen gender. Men moet dat volgens Mmari niet alleen als een persoonlijke werkelijkheid zien. "Normaal gesproken kijken we naar dingen op een individueel niveau," legt Mmari uit, "als we meisjes empoweren, ze een goed gevoel geven, dan veranderen we zelf automatisch mee." Toch, benadrukt ze, sijpelt die boodschap van persoonlijke empowerment niet door in de bredere maatschappij en sociale instituties, zoals thuis en op school. In het onderzoek laten de onderzoekers zien dat de opvattingen die jonge mensen hebben over gender en relaties belangrijk zijn, dat ze consequenties hebben. De stereotyperende gendernormen kunnen leiden tot negatieve gevolgen (zoals een verstoord beeld van seksualiteit) later in het leven. Dat is ook al in vorige onderzoeken aangetoond. "Ongelijkheid in gender zorgt voor onveilig seksueel gedrag, wat weer kan zorgen voor tienerzwangerschappen, geweld binnen relaties, en een grotere kwetsbaarheid voor HIV - vooral bij meisjes. Het zet ze namelijk in een achtergestelde positie om te praten over een veilige manier van seks hebben of om onvrijwillige seks te weigeren," zeggen de auteurs van het onderzoek. "Gelijke ideeën over gendernormen en gedrag kunnen bijdragen aan zaken als meer plezier beleven aan seksualiteit, wat weer zorgt voor een gezond seksueel welzijn." Veel kinderen zagen 'seks' nog niet als onderdeel van hun kijk op relaties, maar sommigen wel. In Nairobi spraken sommige respondenten over jongetjes die zich seksueel hadden opgedrongen aan meisjes. Kinderen over de hele wereld gaven aan dat er "ongewenste gevolgen zijn voor meisjes die seks hebben met jongens," waar ook reputatieschade en emotioneel en fysiek geweld onder vallen. De auteurs van het artikel vinden dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar hoe gendernormen zijn geconstrueerd en wat de invloed daarvan is op relaties onderling. "Als we deze processen beter begrijpen, dan kan dat bijdragen aan gelijkwaardige genderrelaties en zorgen voor een betere seksuele gezondheid onder jongeren," vinden de onderzoekers.

Advertentie