Money

30 jaar aan data bewijst dat asielzoekers geen economische last zijn

Nieuw onderzoek bewijst dat als migranten de kans krijgen op een verblijfsvergunning, Europese landen er juist economisch op vooruitgaan, en dat asielzoekers geen negatieve impact op de economie hebben.
Bootvluchtelingen
Foto door Getty

Dit stuk verscheen eerder op Motherboard US.

In de afgelopen twee jaar gebruikte de regering-Trump niet-geregistreerde immigranten als excuus voor een “zero tolerance” grensbeleid, omdat ze een te grote last zouden zijn voor de Amerikaanse economie. Trump noemde Latijns-Amerikaanse immigranten “beesten” die de Verenigde Staten onveilig willen maken. Hij gebruikt keer op keer onterecht het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Europa komt als reden waarom zijn regering zo streng is op het gebied van immigratie.

Advertentie

Afgelopen maandag tweette Trump nog dat het een “groot probleem” zou zijn, dat “Europa toelaat dat miljoenen mensen op dwingende en gewelddadige wijze hun cultuur veranderen!” Maar volgens een nieuw onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in Science Advances, hebben asielzoekers juist een positieve invloed op de economie van de Europese landen waar ze heen vluchten.

Het onderzoek werd gedaan door de Franse universiteiten van Clermont-Auvergne en Paris-Nanterre, en gebruikt economische data van vijftien verschillende West-Europese landen met de hoogste asielaanvragen tussen 1985 en 2015.

In de jaren 90 heeft West-Europa te maken gehad met een grote toename van asielzoekers door de oorlogen in de Balkan. In de afgelopen zeven jaar is er nog een stijging geweest vanwege de instabiliteit van landen die werden getroffen door de Arabische Lente of de Syrische burgeroorlog. Daarnaast, zeggen de onderzoekers, werd de immigrantenstroom nog groter toen de Europese Unie zich naar het oosten uitbreidde in 2004.

Om de impact van asielzoekers en migranten te meten op economische indicatoren als bbp per inwoner, werkloosheid en overheidsfinanciën, gebruikten de onderzoekers een statistisch model dat is ontwikkeld door econoom en Nobelprijswinnaar Christopher Sims. Dit model gaf de onderzoekers een beter idee van de invloed van asielzoekers op de nationale economieën dan andere modellen, die de economische impact van migranten behandelen als een input-output vergelijking (dat wil zeggen, hoeveel de overheid hen betaalt ten opzichte van hoeveel belasting ze betalen), maar geen rekening houden met andere economische interacties – iets wat Sims’ model wel meerekent.

Advertentie

De onderzoekers kwamen erachter dat permanente migranten netto een positieve invloed hadden op de economie van hun gastland. Bbp per hoofd steeg “significant”, en de werkloosheidsaantallen daalden. Verder zagen ze dat de bijkomende publieke uitgaven, die in Amerika vaak worden aangehaald als de ‘refugee burden’, meer dan rechtgetrokken wordt door de toename van belastinginkomsten.

Asielzoekers hadden ook een netto positief effect op de economieën van hun gastland, maar bij die groep duurt het iets langer voor die effecten naar boven komen. Volgens het onderzoek zijn de positieve economische effecten van asielzoekers drie tot zeven jaar na de aanvraag net zo goed als van andere migranten: dat is ook het punt waarop veel van hen permanente inwoners van het gastland worden.

“Onze resultaten laten zien dat de beweerde migrantencrisis in Europa waarschijnlijk geen economische crisis zal veroorzaken, eerder economische mogelijkheden,” concluderen de onderzoekers. “We ontkennen niet dat grote stromen van asielzoekers in Europa grote politieke uitdagingen veroorzaken, zowel voor de gastlanden als voor de Europese coördinatie van nationaal beleid. Desondanks zullen deze politieke uitdagingen makkelijker aan te pakken zijn, als het cliché dat internationale migratie geassocieerd wordt met economische lasten wordt uitgedreven.”

Headerimage via GettyImages.

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: