FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Binnen een maand vergaat de wereld

Family Radio Worldwide, een christelijke groepering met de 89-jarige Harold Camping aan het roer, is er van overtuigd dat de wereld binnen een maand vergaat. Tenzij ze worden gesponsord door een schimmige religieuze debiel, heeft de club al een klein...

Family Radio Worldwide, een christelijke groepering met de 89-jarige Harold Camping aan het roer, is er van overtuigd dat de wereld binnen een maand vergaat. Tenzij ze worden gesponsord door een schimmige religieuze debiel, heeft de club al een klein fortuin uitgegeven om hun boodschap te verspreiden middels duizenden billboards over de hele wereld. Daarnaast hebben ze ook de waarde van persoonlijk contact niet onderschat. Ze sturen vrijwilligers in busjes door het Amerikaanse land om te verkondigen dat het einde nabij is. Ik vind dat ze credits verdienen voor het feit dat ze niet meedoen aan die hele 2012-toestand.

Advertentie

Daarom vroeg ik of ik misschien iemand van de FRW kon spreken. Dat kon. Zo kwam in contact met Tom Evans. We spraken af om het interview te publiceren, op voorwaarde dat hij zou meewerken aan een vervolginterview op 22 mei. Wanneer de wereld, euhm, toch niet in rook opgegaan zou zijn. Evans drukte me op het hart dat een tweede interview vanwege zijn verblijf in de hemel niet tot de mogelijkheden zou behoren. Niettemin zal ik op 22 mei contact opnemen met zijn mensen, mocht de wereld er dan onverhoopt nog zijn.

Vice: Kun je om te beginnen even uitleggen waar die billboards over gaan?
Tom Evans: Tijdens het bestuderen van ons geloof kwamen wij – en in het bijzonder meneer Camping – erachter dat God een tijdslijn in de Bijbel heeft gezet die op 21 mei 2011 een hoogtepunt bereikt. God heeft ons dus gewaarschuwd dat hij die dag zijn wereld zal vernietigen. Het zal allemaal beginnen met een aardbeving. Die barst los op de internationale datumgrens, trekt vervolgens in de richting van het westen over de hele aardbol en zal zo over de hele wereld dood en verderf zaaien.

Tegelijkertijd zullen er twee dingen gebeuren. Degenen die oprecht geloven zullen voor altijd in extase met Christus leven in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Van degenen die hier blijven – de mensen die sterven– zullen alle overblijfselen worden weggegooid en beschaamd door God.

Wanneer ben je de mediacampagne over 21 mei begonnen? Ik ben er eigenlijk pas kort geleden achter gekomen.
In 1992 heeft meneer Camping het boek 1994? geschreven. Dat gaat over de Bijbelse tijdlijn, het bewijs van de terugkeer van Christus in 1994. Camping schreef dat we voorzichtig moeten zijn, omdat we niet van wat de Bijbel ons wil leren op de hoogte zijn. We moeten voorzichtig zijn met deze datum. Hij geloofde dat 2011 niet zomaar een jaartal is, omdat het nu 7000 jaar geleden is dat de zondvloed onze wereld onder water zette. Deze vloed vond plaats op de 17e dag van de tweede maand in het jaar 4990 voor Christus. Op 21 mei van dit jaar is volgens de Joodse kalender ook de 17e dag van de tweede maand. De vloed is dan exact 7000 jaar geleden.

Advertentie

18 Jaar geleden realiseerde meneer Camping zich dus al dat het Bijbelse bewijs richting 2011 wees, maar meneer Camping raakte in de war door een paar andere verzen. Het is een periode van 23 jaar waar God over praat. Spirituele tegenspoed regeert, niet die van oorlogsrampen en aardbevingen, ook al hebben we daar de laatste tijd nogal last van. Maar deze signalen luiden nog niet het einde der tijden in. De 21ste mei is de laatste 17,5 jaar steeds belangrijker geworden en de laatste zes jaar is het Bijbelse bewijs steeds sterker geworden voor wat we geloven: 21 Mei begint het Oordeel. Het oordeel zal vijf maanden duren, tot en met 21 oktober, wanneer God alles zal vernietigen.

Wanneer kwam je tot het besluit om de 21 mei-beweging zo groots aan te pakken?
Ongeveer in september vorig jaar. Het billboardproject begon van de grond te komen, kleine groepjes mensen reden rond in onze caravans. Tien tot twintig mensen trokken erop uit, naar verschillende plekken in de wereld.

Wat is het doel van de billboards en het verspreiden van het woord? Wat wil je graag veranderen aan menselijke gedragspatronen?
We kunnen de menselijke geest niet veranderen. Dat is ook niet onze intentie. We willen de bevolking waarschuwen, en God kan ze leiden als ze voelen dat er echt iets gaat gebeuren. “Waar hebben al die mensen het over, met hun 21 mei?” Waarschijnlijk zullen de meeste burgers de billboards gewoon voorbijlopen en zeggen “Ah, die lui beweren dat het einde der tijden er aankomt.” Ze zullen er niet nog eens bij stilstaan. Maar soms kijkt er iemand in de Bijbel om erachter te komen waarom we zulke dingen zeggen. We hopen dat mensen zich veroordeeld voelen en naar God zullen schreeuwen om genade.

Advertentie

Het klinkt – in ieder geval vanuit een sceptisch oogpuntalsof je alles op één kaart zet. Wat voor gevoelens heersen er binnen de gemeenschap? Is er een back-up plan, als 21 mei gewoon voorbijgaat als een gewone dag? Of komt dat niet eens in jullie op?
Natuurlijk denken we er wel aan; wij zijn ook maar gewoon mensen. Dat we geloven dat 21 mei het einde is, betekent niet direct dat we onze hersenen van ons hart gescheiden hebben. Maar als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is en dat Hij het geschreven heeft, dan zal Gods bevestiging van 21 mei je wel raken.

Als je ook maar iets van de Bijbel weet, dan zal het verhaal van de zondvloed en de ark van Noach je bekend voorkomen. Bedenk eens even hoe groot die boot moest zijn: Noach en zijn zonen hebben er 100 jaar aan gebouwd. Iets heeft hem ertoe gebracht, heeft hem aangespoord om er op uit te gaan en het hout voor die ark bijeen te sprokkelen. Het geloof dat Noach aanhing is hetzelfde geloof dat mij en meneer Camping drijft, en ook alle anderen die 21 mei als het einde van de wereld beschouwen.

Hoe is de sfeer bij de kerk en de kerkgemeenschap emotioneel gezien? Als ik zou weten dat de wereld over een paar maanden ophoudt te bestaan, dan zou ik 'm aardig flippen.
Tja, heb je een vader?

Ja.
En die vertrouw je?

Zeker.
Als hij je zou zeggen: “Ik wil dat je dit doet, vertrouw me, ik zal je beschermen, ik doe het voor jouw eigen bestwil.” Dan zou je hem geloven, omdat je in je leven hebt geleerd dat je je vader kunt vertrouwen. Zo werkt het ook bij ons. Omdat ik echt geloof, vertrouw ik mijn hemelse vader omdat ik Hem ken en Hij zich aan mij heeft openbaard.

Advertentie

Eén van de tekenen is de vernietiging van de kerk zelf. Niet de fysieke, maar de spirituele verwoesting van de kerk. De hedendaagse kerken prediken een evangelie zoals God hem nooit bedoeld heeft. Toen Jezus de eerste keer verscheen, zei de Bijbel dat Hij tot zijn mensen kwam en dat zij Hem niet ontvingen. Nu doen de kerken hetzelfde. Ze gedragen zich als het oude Israël: ze zouden Jezus moeten omarmen als een Messias, maar in plaats van Hem te verwelkomen hebben ze hem vermoord.

Er zijn twee soorten christenen. Er zijn er die echt geloven en er zijn bangeriken.

Hebben jullie iets gepland op de bewuste dag?
Een bijeenkomst ofzo? Nee, nee, we zijn niet van plan om ergens samen te komen zodat moeder aarde ons ergens mee naar toe kan nemen. Zo zal het helemaal niet gaan.

Vind je het goed als ik de volgende dag even bel, op 22 mei?
Je bent nog steeds niet overtuigd, hè?

Nou, ik bedoel…
Ik zal het zo mededogend mogelijk zeggen: je moet zorgen dat je er klaar voor bent. Je zou je hier echt op moeten voorbereiden, omdat het zeker gaat gebeuren. Ik weet dat het klinkt als een belachelijk verhaal, maar dit is alles wat ik je erover kan vertellen.

Als het echt gebeurt, dan hebben we veel meer om over te praten hè?
Heb je die aardbeving in Japan gezien? Heb je die verwoestingen gezien? Oké. Ik zal je het volgende vertellen: God heeft gezegd dat er een aardbeving gaat plaatsvinden zoals de mensheid die nog nooit heeft meegemaakt. Een aardbeving die dat wat er gebeurd is in Japan doet verbleken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Er zal geen wereld meer overblijven. Je zult geen blad meer hebben om voor te werken, er zal gewoon niks van overblijven. Het gaat verschrikkelijk worden. Je wilt niet weten hoeveel mensen me deze vraag nu al gesteld hebben.

Een hoop mensen?
Iedereen stelt dezelfde vraag. “Wat ga je doen op 22 mei?” Alles wat ik daarover te zeggen heb, is dat ik niet meer hier zal zijn en niet omdat ik zelfmoord heb gepleegd. Niemand zal hier meer zijn. Ik zal voor je bidden. Ik hoop dat God je genade gunt, Rick.

Bedankt Tom!

RICK PAULAS