FYI.

This story is over 5 years old.

Woorden van Meningsuiting

Halbe Zijlstra heeft vandaag toegegeven dat hij weinig moeite met rassendiscriminatie heeft

​De zaak rondom de staandehouding van Typhoon nam vanmiddag een zeer grimmige wendig.

Screenshot via NOS.nl

Alsof het nog niet genoeg was dat de politie gisteren Typhoon had staande gehouden vanwege zijn huidskleur, en dat ook nog eens ruimhartig toegaf, heeft deze minisoap vanmiddag een wel heel grimmige wending genomen.

Een journalist van de NOS was vandaag in het gebouw van de Tweede Kamer, om vragen te stellen aan Halbe Zijlstra over de aanhouding van de Typhoon en het feit dat dit volgens de politie inderdaad was gebeurd vanwege diens huidskleur (op deze pagina, aan de rechterkant halverwege het artikel). Zijlstra vond het "vervelend" voor de persoon, maar had ook groot vertrouwen in de politie, die nou eenmaal inschattingen maakt, en soms een verkeerde inschatting maakt – zo zei Zijlstra.

Advertentie

Het begon hier al een beetje vies te ruiken, aangezien het woord 'vervelend' het enige kritische was dat hij over het hele gebeuren te zeggen had. Maar toen de journalist vroeg of er sprake was van discriminatie, ging het opeens heel hard. Het leek me het beste om dit even helemaal uit te typen, zodat je in alle rust Zijlstra's woorden tot je kunt nemen:

Journalist NOS: Is dit discriminatie?
Halbe Zijlstra: Nou, ik heb geen aanwijzing dat het dat is. We moeten kijken naar de feiten dat we zien dat bepaalde bevolkingsgroepen nou eenmaal zwaarder vertegenwoordigd zijn in criminele activiteiten en dat die mensen uit die bevolkingsgroep wat vaker aangehouden worden. Als er verdenkingen zijn is dat logisch, maar als er geen verdenking is en je onschuldig bent, dan is dat natuurlijk wel buitengewoon vervelend. (…)

Ik proef eigenlijk bij u: die gedachtegang van die politieagent, die vind ik nog wel te volgen.
Ik kan niet ontkennen, ik denk u ook niet, dat de politie aan profiling doet. Die kijken van, een risico-inschatting, waar zijn de grootste problemen, en dan zal je ook zien dat daar het grootste aantal staandehoudingen plaatsvindt. Dat laat onverlet dat als je onschuldig bent, uit welke bevolkingsgroep je ook komt, dan is dat buitengewoon vervelend.

Maar dit hoort er wel gewoon bij?
Dit hoort er helaas bij. Dit zijn de negatieve gevolgen van het feit dat bij een risico-inschatting je kijkt naar allerlei kenmerken, en als je aan die kenmerken voldoet, dan kan je – terwijl je totaal onschuldig bent – toch staande gehouden worden, en dan is dat gewoon ontzettend vervelend voor jezelf, maar dat betekent niet dat er dan per definitie sprake is van discriminatie. Dat moet je altijd in de gaten houden, want discriminatie is gewoon ontzettend fout, maar we moeten ook niet als er zoiets gebeurt het meteen in dat kader plaatsen.

Advertentie

Laten we even meegaan met Zijlstra's redenering. Drie dingen die hij zegt zijn op zich goed te volgen:

1. De politie maakt een risico-inschatting, en soms een verkeerde.
2. Je kan helaas niet voorkomen dat er wel eens een onschuldig persoon wordt staande gehouden.
3. Het is buitengewoon vervelend als je wordt aangehouden terwijl je onschuldig bent.

Maar dan de vierde, smerige stap in zijn stuitende redenatie: "we zien dat bepaalde bevolkingsgroepen nou eenmaal zwaarder vertegenwoordigd zijn in criminele activiteiten en dat mensen uit die bevolkingsgroep wat vaker aangehouden worden." Dit is exact wat discriminatie is: mensen uit een bepaalde bevolkingsgroep, met een bepaalde huidskleur, sneller van crimineel gedrag verdenken en daardoor anders behandelen dan mensen uit een andere bevolkingsgroep.

"Buitengewoon vervelend" noemt Zijlstra het. "Maar dit hoort er wel gewoon bij?" vraagt de journalist? "Dit hoort er helaas bij," zegt Zijlstra. "Dit zijn de negatieve gevolgen van niet blank zijn." Dat laatste – niet blank zijn – zijn woorden die ik hem in de mond leg, dat heeft hij niet letterlijk gezegd. Maar hij heeft het wel in andere woorden gezegd. Het is dubbelop, maar nog één keer de woorden van de fractievoorzitter van de VVD, de regerende en grootste partij in de Tweede Kamer, met tussen de haken enkele verduidelijkingen van zijn redenering:

Dit [aangehouden worden omdat je niet blank bent] hoort er helaas bij. Dit zijn de negatieve gevolgen van het feit dat bij een risico-inschatting je kijkt naar allerlei kenmerken [zoals huidskleur], en als je aan die kenmerken voldoet [het kenmerk 'niet blank zijn'], dan kan je – terwijl je totaal onschuldig bent – toch staande gehouden worden, en dan is dat gewoon ontzettend vervelend [net zoals dat het "vervelend" is dat het regent als je aan het fietsen bent, of als je in de kak trapt – iets om 'he verdorie' over te mompelen] voor jezelf [verder voor niemand anders of zo, alleen voor jou is het vervelend], maar dat betekent niet dat er dan per definitie sprake is van discriminatie [want dat is namelijk iets heel anders dan mensen op basis van hun afkomst verdenken van crimineel gedrag.]

Zijlstra's redenering is ongeveer hetzelfde als 'je kunt iemand met een vuist in zijn gezicht stompen, maar dat betekent nog niet dat er sprake is van geweld' of 'je kunt best een stijve pik in een vagina stoppen, maar dat betekent nog niet dat er sprake is van seks'.

En nu wordt het gevaarlijk want ik ga speculeren, maar ik denk dat Halbe Zijlstra in dit hele gebeuren nog niet eens denkt: ik weet ook wel dat de politie aan rassendiscriminatie doet, maar dat is goed want fuck alle mensen die niet blank zijn, zoals ik. Ik denk haast dat Halbe Zijlstra hier niet eens doorheeft dat hij hier discriminatie loopt te ontkennen met argumenten waarin rassendiscriminatie worden goedgepraat. Ik hoop daarom dat dit interview een shitstorm gaat ontketenen – vanavond, morgen, en de komende weken, want iemand moet het hem vertellen, en eigenlijk moet heel Nederland het hem vertellen. Ook moet iemand hem iedere nacht, voor het slapen gaan, voorlezen uit het grote boek der Nederlandse grondwet, en dan eigenlijk alleen het eerste artikel. Elke avond opnieuw, week in week uit, tot hij het artikel uit z'n hoofd kent. Dat hoeft niet zo lang te duren, want het zijn slechts twee zinnen:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Lees ook: We moeten de staandehouding van Typhoon niet zomaar voorbij laten gaan