De PvdD kiest van alle partijen al jaren het meest consequent voor jouw privacy

De tijden dat mensen de Partij voor de Dieren afdoen als een one-issue partij moeten maar eens afgelopen zijn.
13.2.17

De Partij van de Dieren wordt op Wikipedia en ietwat gemakzuchtig in veel nieuwsberichten nog vaak een one-issue partij genoemd, want ja: 'Partij voor de Dieren'.

Het is vanwege de naam – en berichten dat de partij een verbod op dierentuinen wil – misschien niet zo gek is dat mensen denken dat Thieme en co. alleen maar belangstelling hebben voor dierenwelzijn, maar dat is onterecht.

Dat werd gisteren weer duidelijk toen de website Privacy Barometer een overzicht publiceerde van het stemgedrag in de Tweede Kamer als het aankomt op privacy. Daaruit blijkt dat regeringspartijen PvdA en VVD, en het CDA het meest en het ingrijpendst hebben gekozen voor verdere inbreuk op privacy.

Advertentie

Maar wat vooral opvalt, is dat de PvdD van alle partijen in de Tweede Kamer het meest consequent voor burgerprivacy heeft gekozen. Een compleet overzicht van het stemgedrag van de partij is te zien op Privacy Barometer.

Zo stemde de partij tegen de wet die verzekeraars meer mogelijkheden biedt om het medisch beroepsgeheim te doorbreken als ze op zoek zijn naar fraude – een wet die er dankzij de steun van de VVD, PvdA, CDA, SGP,  Bontes/Van Klaveren en Van Vliet wel doorheen kwam, en voor anonieme online-zorg (een wetsvoorstel van VDD-minister Schippers).

Ze stemden tegen de Rotterdamwet, die de gemeente toegang geeft tot politiegegevens om preventief 'risicoburgers' te kunnen weigeren in bepaalde wijken (aangenomen door een kamermeerderheid), en voor het amendement dat de wet lichtelijk zou afzwakken. Ze stemden voor politiek asiel voor Snowden, en tegen de Wet Computercriminaliteit III (de 'terughackwet') die op 20 december 2016 is aangenomen.

Deze wet is omstreden, omdat het politie bevoegdheid geeft zelf computers te hacken. De politie maakt daarbij gebruik van bekende zwaktes in software, zonder de makers en de gebruikers te waarschuwen. Een nogal behoorlijk nadeel is dat kwaadwillende hackers die zwaktes ook kunnen blijven gebruiken.

Deze week is het strijdperk de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, een grootschalige wetsherziening. Het is inmiddels duidelijk dat een meerderheid van Tweede Kamer morgen voor deze zogenoemde sleepnetwet stemt. Het geeft de AIVD en de MIVD de bevoegdheid om een grote berg gegevens te doorzoeken. Nu mogen de diensten alleen nog doelgericht individuen onderzoeken als daar aanleiding toe is.

Advertentie

Deze wet biedt volgens het controlerende orgaan CTIVD te weinig waarborgen dat de overheid de bevoegdheden inderdaad op beperkte schaal zal inzetten. Bovendien voldoet de wet waarschijnlijk niet aan het Europese recht, zoals de Raad van State aangaf. Volgens de website Bits of Freedom zou het de derde keer op rij zijn dat de Nederlandse wet niet voldoet aan de minimumwaarborgen voor onze burgerrechten.

Op de site van de PvdD spreekt de partij zich uit tegen de wet: "Bij het waarborgen van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan de privacy van burgers. Daarom stemt de Partij voor de Dieren tegen de "sleepnet-wet" waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst."

Als we uitgaan van de afgelopen kabinetsperiode kunnen we ervan uitgaan dat de partij deze belofte morgen na gaat komen, al zijn ze met twee kamerzetels natuurlijk te klein om echt iets uit te halen.

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar op meer mensen gaan stemmen op de Partij van de Dieren: vijf zetels lijkt haalbaar. Dat is nog altijd flink minder dan de 12 procent van de bevolking die overweegt op Partij van de Dieren te stemmen (zo'n 18 zetels), een discrepantie van 13 zetels.

De oorzaak van die discrepantie ken ik niet, maar een deel ervan kan verklaard worden doordat alleen de mensen die klimaat en dier helemaal bovenaan hun lijstje van belangrijke verkiezingsthema's hebben op deze partij stemmen.

Het lijkt alsof ze primair bezorgd zijn over dieren en het klimaat, en dat kan ervoor zorgen dat minder mensen uiteindelijk op de partij stemmen. Maar het partijprogramma laat zien dat ze over vrijwel elk relevant thema een uitgedachte positie innemen, die zoals nu blijkt uit het privacyrapport bovendien zeer principieel in de kamer wordt gevolgd.