De VAE wil een kunstmatige berg bouwen om echte regen te brengen

Het project zou, als het doorgaat, honderden miljarden dollars gaan kosten.
03 mei 2016, 8:22am

De Verenigde Arabische Emiraten overweegt het bouwen van een "kunstmatige berg" om regenval te stimuleren. De overheid heeft wetenschappers van de National Center for Atmospheric Research ingehuurd om te bepalen of de klus haalbaar is.

Maandagochtend berichtte Arabian Business dat de VAE letterlijk een berg wil bouwen, die ervoor moet zorgen dat er meer wolken ontstaan en, in theorie, meer regen. Een wetenschapper van de NCAR bevestigde dat hij aan het project werkt, maar er niets over kon zeggen tot hij resultaten had om te publiceren.

Het bouwen van een berg is een redelijk extreme stap, maar wel filosofisch gezien in lijn met de geo-engineering die de VAE uitvoert om wolkenvorming te stimuleren.

In 2015 voerde de VAE 186 verschillende wolkvormingsmissies uit, die in totaal rond de half miljoen euro kostten. Tot dusver zijn de experimenten redelijk succesvol geweest – in maart leidde een serie van die missies zelfs tot zo veel regen dat er overstromingen ontstonden.

Een berg bouwen zou een permanentere en veel duurdere stap zijn dan wolkvorming, waarbij droogijs, zilverjodide of kaliumjodide in wolken worden gepompt om regenval te stimuleren. Tot dusver heeft de VAE NCAR zo'n $400,000 betaald om het idee te onderzoeken, volgens Arabian Business. Eerdere schattingen voor de kosten van een kunstmatige berg in andere landen, plaatsten de totaalkosten in de honderden miljarden dollars.

Tot dusver hebben we geen details over waar de berg van gemaakt zou worden, hoe deze gebouwd zou worden en wat de gevolgen voor het milieu zullen zijn. Het meest overeenkomende huidige project vindt nu in China plaats, waar ze letterlijk bergen verzetten om steden te bouwen – met desastreuze gevolgen voor het milieu.

Roelof Bruintjes, een weermodificatie-onderzoeker bij de NCAR, bevestigde dat hij zou meewerken aan het project, maar zei dat hij geen details kon geven omdat het "onderzoek nog gaande is."

"We hebben nog geen resultaten," vertelde hij me. Bruintjes heeft een uitgebreide achtergrond in het onderzoek naar wolkvorming.

"We evalueren in principe de effecten op het weer per soort berg, hoe hoog deze moet zijn en hoe de hellingen eruit moeten zien," vertelde Bruintjes aan Arabian Business. "Een berg bouwen is niet makkelijk."