FYI.

This story is over 5 years old.

Franse onderzoekers hebben een manier gevonden om aardbevingen te stoppen

Met een ‘akoestisch schild’ zouden in de toekomst hele steden beschermd kunnen worden tegen de catastrofale gevolgen van aardbevingen.

Een groep Franse onderzoekers denken een manier te hebben gevonden om aardbevingen te stoppen. Door een cirkel van gaten in de grond te boren kan volgens het onderzoek een ‘akoestisch schild’ worden gevormd die de seismische trillingen van een beving  weerkaatsen naar plekken waar ze minder schade aanbrengen. Tot nu toe is de werking van zo'n schild alleen nog in een klein experiment aangetoond, maar in theorie zouden hiermee hele steden in de toekomst beschermd kunnen worden tegen aardbevingen.

Advertentie

Het onderzoek, dat vorige week gepubliceerd werd in het journal Physical Review Letters, is geïnspireerd op het principe van straalbreking, een natuurkundig verschijnsel waarin een straal licht wordt afgewend door een verschil in dichtheid van stoffen. Straalbreking wordt nu bijvoorbeeld al toegepast in de technologie van cloaking devices waarmee objecten onzichtbaar gemaakt kunnen worden door inkomende lichtgolven op bepaalde frequenties om het object te leiden. Een soortgelijk mechanisme zou in theorie ook gebruikt kunnen worden voor het afwenden van de ‘golven’ van een aardbeving.

Om die theorie te testen werden een reeks aan gaten in de grond geboord. De gaten hadden een diepte van 5 meter en waren in een rooster-patroon aangebracht, op een afstand van 1.73 meter van elkaar, speciaal ontworpen voor een 'aardbeving' van 50 Hz-golven. Aan de ene kant stond een soort heimachine die deze mini-aardbeving nabootste. Aan de andere werden sensoren geinstalleerd die de seismische trillingen in de grond registreerden.

Op de afbeelding hieronder is te zien hoe de trillingen zich door de grond bewogen. Zoals verwacht zorgden de boorgaten ervoor dat de trillingen in de grond resoneerden en werden teruggekaatst. Achter de gaten is de kracht van de aardbeving verzwakt, terwijl dichterbij de bron de trillingen juist zwaarder zijn. De gaten functioneren op die manier dus als het ware als een soort muur of schild die de golven de tegenovergestelde richting opstuurt.

Advertentie

Een oplossing tegen aardbevingen is hard nodig. Nog geen acht dagen geleden was Chili bijvoorbeeld nog het slachtoffer van een aardbeving van 8.2 op de schaal van Richter. De aardbeving eiste aan zes mensen het leven en honderdduizenden mensen moesten geëvacueerd moesten worden in vrees voor een tsunami. Door de strikte bouwvoorschriften in het land bleef de schade van de aardbeving dit keer beperkt, maar je hoeft maar naar Fukushima te kijken om te begrijpen dat zelfs de meeste voorbereide landen enorme economische schade aan bevingen kunnen ondervinden. De ramp in Fukushima uit 2011 kost Japan tot nu toe al meer dan 14 miljard euro – en de schoonmaakactie is nog steeds aan de gang.

Hoewel de werking van het 'Frans Akoestisch Schild' alleen nog maar in een klein experiment is aangetoond, is het onderzoek dus hoopgevend. Als wetenschappers er de komende jaren in slagen om ook voor hevigere aardbevingen de juiste grootte, frequentie en afstand van de gaten te achterhalen, zou het uiteindelijk mogelijk kunnen worden om bijvoorbeeld hele steden met een cirkel van zulke afwendingsgaten te omringen. Op die manier zouden hele populaties afgeschermd worden voor het gevaar van een aardbeving. Of in ieder geval de meest dichtbevolkte gebieden.

Dat laatste blijkt nu al een reden tot kopzorgen. Zelfs als het schild werkt blijft er nog steeds een enorme hoeveelheid natuurkracht die ergens heen moet. De vraag is dan ook wat er met al die afgeweerde natuurkracht gebeurt. “Het is belangrijk op te merken dat de gaten de golfenergie altijd weer ergens anders naartoe verplaatsen,” schrijft één van de onderzoekers. “De effecten van een aardbeving zouden daarom juist heviger kunnen worden op de plekken buiten de beschermde regio.”

De vrees bestaat dat een dergelijk schild in de toekomst misschien wel eens gebruikt zal worden om alleen die regio’s te beschermen die economisch het belangrijkst zijn. Terwijl de armere regio’s letterlijk dubbel zo harde klappen te verduren krijgen. “En wie krijgt de omgeleide aardbeving te verduren? Het voetvolk buiten de kasteelmuren. Of het moderne equivalent ervan,” schrijft een commenter op The Verge.

Een ander: “Vang die energie gewoon op, dan kan het gebruikt worden als groene energie.”

Groene aardbevingsenergie dus. Ik zeg doen.