FYI.

This story is over 5 years old.

Stop met je domme Facebook-petitie, crowdfund een lobbyist

We spraken de oprichter van The Lobby, een crowdfunding platform waarmee je zelf lobbyisten kunt inhuren om echt iets voor elkaar te krijgen.
4.2.14

Nick Meehan is één van de studenten die dit jaar afstudeert aan de Design Academy Eindhoven. Zijn afstudeerproject The Lobby is een ambitieuze poging om een van meest gehate uitwassen van de Amerikaanse politiek – politiek lobbyen – via een crowdfundingplatform radicaal te democratiseren. Het idee is zo groots en revolutionair dat ik onmiddellijk fan werd. Ik besloot Nick, die momenteel in zijn thuisplaats Los Angeles van een vakantie geniet, via Skype op te bellen om er achter te komen hoe hij precies van plan is de politieke lobby te transformeren.

Advertentie

MOTHERBOARD: Hoe kwam je op het idee voor The Lobby?
Nick Meehan: In 2012 vond er een schietpartij plaats op een school in Newtown, Connecticut. In de nasleep daarvan probeerde men in Amerika een wetswijziging door te voeren die een achtergrondscheck noodzakelijk zou maken voordat iemand een wapen kan kopen. Ondanks dat 95% van de Amerikaanse bevolking dat voorstel steunde haalde die bill het niet eens tot een stemming in het congres. Dat is de verdienste geweest van de Amerikaanse wapenlobby, onder leiding van de NRA, die in Washington veel invloed heeft. Ik vond dit zoiets raars dat ik me sindsdien ben gaan verdiepen in lobbyen. Waar komt het geld vandaan? Wie zitten er achter? Wat voor invloed heeft het? Dat soort dingen. Ik wilde weten of we er iets aan konden veranderen. Toen ben ik op het idee gekomen voor een crowdfunding platform waarmee burgercollectieven als het ware zelf lobbyisten kunnen worden.

Wat is The Lobby precies?
The Lobby is een platform waar mensen een eigen lobby kunnen beginnen rondom iets wat ze willen veranderen in de samenleving. Idealiter heeft degene die een lobby begint een bepaalde expertise of kwalificatie om het issue te brengen. Net als bij bijvoorbeeld Kickstarter vertellen ze kort wie ze zijn en waarom je dit issue zou moeten steunen. Dat kan lokaal zijn, bijvoorbeeld een voorstel voor een hondenpark in de buurt, of nationaal, bijvoorbeeld een hervorming van studentenleningen. Andere mensen kunnen die voorstellen steunen door middel van crowdfunding. Als een voorstel de benodigde pledge haalt brengen wij ze in contact met lobbyisten, die vervolgens pitchen waarom zij denken het voorstel binnen het budget succesvol te kunnen lobbyen. De initiator kiest één van die lobbyisten die vervolgens aan de slag gaat om politici te benaderen, draagvlak te creëren en het voorstel uiteindelijk te realiseren.

The Lobby Video. Via.

Is het niet ongelofelijk duur om een lobbyist in te huren?
Dat ligt een beetje aan de omvang van wat je wilt bereiken. Op lokaal niveau kun je $20.000-50.000 ophalen en zeggen: dit is het bedrag dat we de komende zes maanden gaan inzetten om dit en dit voor elkaar te krijgen. Maar op nationaal niveau is lobbyen inderdaad erg duur. Daar zal The Lobby net als bij andere crowdfunding websites meer een startplek zijn waar een eerste investeringsronde plaatsvindt en je van daaruit verder gaat. De lobby’s die het halen op The Lobby zullen extreem succesvol zijn, op een hele concrete manier dat er ook echt iets verandert, en de lobby’s die mislukken extreem onsuccesvol. Maar dat is ook niet erg. Dat maakt het democratisch. Het gaat om de paar projecten die het halen en het verschil maken.

Hoe is The Lobby anders dan een petitiewebsite?
Het probleem met petitiewebsites is dat ze heel random zijn. Mensen klikken bijvoorbeeld op een petitie voor het “niet vermoorden van walvissen,” om maar iets te noemen, en gaan vervolgens weer verder met hun dag. Het gevaar hierbij is dat mensen het gevoel hebben dat ze iets gedaan hebben terwijl ze in de realiteit vaak helemaal niets uitrichten. Het is meer soort van check-off of like waar mensen zich eventjes goed over kunnen voelen en een dag later zijn ze het weer vergeten. Het verschil is dat The Lobby een veel directe impact op het beleid voor ogen heeft. Het zorgt, vereist zelfs, dat mensen zelf stakeholder worden in het voorstel dat ze steunen, niet alleen figuurlijk maar letterlijk omdat ze er geld in hebben gestoken. Een beetje “put your money where your mouth is.” Als je ergens geld in hebt zitten zul je meer betrokken zijn met wat er met dat geld gebeurt.

Advertentie

Hoe groot denk je dat de invloed van lobbyen op Amerikaanse besluitvorming is?
Ik denk dat die invloed enorm is. Je moet je beseffen dat het voor een politicus bijna onmogelijk is om van alle onderwerpen waarover zij stemmen alle ins en outs te kennen en te begrijpen. Daar spelen lobbyisten een belangrijke rol in. Zij informeren beleidsmakers en zeggen zoiets als “wij willen dat je deze kant opgaat, hier is waarom en dit is het draagvlak van mensen die dat ondersteunen.” Veel lobbyisten zijn advocaten en het komt geregeld voor dat lobbyisten een opzet voor een wet schrijven en aan een politicus overhandigen. In principe nemen lobbyisten op die manier veel werk van politici uit handen. Juist door politici te helpen en hun baan makkelijker voor ze te maken oefenen ze invloed uit. Daarnaast heb je natuurlijk het financiële aspect. Politici zijn altijd op zoek naar geld voor hun campagnes. Lobby’s helpen hen daarbij door fundraisers te organiseren waarmee politici geld op kunnen halen voor hun campagne. Mensen denken vaak dat lobbyisten achter politici aan zitten maar in werkelijkheid zijn het juist de politici die de lobbyisten benaderen. Het is niet vreemd als Congresleden en politici vier tot vijf uur per dag besteden aan het opbellen van lobbyisten voor bepaalde gunsten.

Skip naar 2:53. Jon Stewart afgelopen week in gesprek met Nancy Pelosi over de corrumperende invloed van lobbyisten. Via.

Zie je lobbyen daarom als iets kwaads?
Nee. Ik denk dat het nou eenmaal een onlosmakelijk onderdeel is van de politiek. En soms heeft lobbyen ook positieve invloed. Ik denk alleen dat we het huidige systeem beter kunnen gebruiken. Het zou beter zijn als lobbyisten namens de gemeenschap zouden spreken in plaats van namens bedrijven. Het probleem daarmee is dat er nu niets te verdienen valt met voorstellen die alleen het algemeen welzijn dienen. Als een defense contractor als Northtrop Grumman bijvoorbeeld tien miljoen uitgeeft aan lobbyen dan klinkt dat misschien als veel geld, maar als ze vervolgens 200 miljoen aan nieuwe overheidscontracten binnenhalen dan is dat lobbyen zeer rendabel gebleken. Aan de publieke kant valt die financiële winst niet te halen. Met The Lobby verandert dat.

The Lobby is dus niet bedoeld om het lobbyen zelf te ondermijnen?
Het is niet zozeer een poging om de sector te verslaan maar meer om datzelfde instrument op een andere, onbedoelde manier te gebruiken. Het probleem met bewegingen als Occupy is dat mensen altijd alleen maar ergens ‘tegen’ zijn. Ik vind dat geen slimme manier om verandering teweeg te brengen. Ik bedoel, je kunt wel proberen te klagen maar een effectievere manier om ook echt iets te veranderen is door het systeem zoals het nu bestaat te gebruiken en op die manier besluitvorming te beïnvloeden. En naast die directe invloed per voorstel zal The Lobby er hopelijk ook voor zorgen dat lobbyen als geheel democratischer en transparanter wordt.

Advertentie

Mogen alle voorstellen dan op The Lobby komen?
Ja, in principe wel. De enige voorwaarde is dat er niet iemand disproportioneel financieel van moet kunnen profiteren. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om geen bedrijven of grote NGO’s toe te laten. Maar afgezien daarvan wil ik alles open houden. Als iemand bijvoorbeeld een lobby wil beginnen om Obama af te zetten dan zie ik niet waarom dat niet zou kunnen. Het gaat erom dat het in de openbaarheid afspeelt. Dat is het hele punt. Het is aan het publiek om te bepalen welk voorstel gesteund wordt.

Denk je dat lobbyisten en politici open zullen staan om hierin mee te werken?
Ik zou niet weten waarom niet. Voor lobbyisten zal het hun werk makkelijker maken omdat ze het publiek directer vertegenwoordigen tegenover politici. Natuurlijk zul je daarbij wel moeten werken met de lobbykantoren met een goede track record. Niet die kantoren die nu bijvoorbeeld de wapenlobby of de olielobby vertegenwoordigen. Aan de andere kant denk ik dat het voor politici beter is om geld te accepteren vanuit een open, publiek systeem dan via shady bedrijven in achterkamertjes. Voor hen kan het een mogelijkheid zijn om hun goede wil te tonen, de wil om te luisteren naar het volk.

Is The Lobby alleen bedoeld voor de Amerikaanse politiek of zouden we het ook voor de Europese of zelfs Nederlandse politiek kunnen gebruiken?
Ik heb daar zelf ook mee geworsteld en uiteindelijk besloten me in eerste instantie te richten op de Amerikaanse politiek. Het opzetten van een website als deze vereist dat je bekend bent met het systeem en in mijn geval is dat de lobby in de VS. Maar nu het idee er eenmaal staat zie ik geen reden waarom The Lobby niet op ieder politiek systeem toe te passen is. Ook binnen de EU wordt er immers sterk gelobbyd. En uiteindelijk is het aan de lobbykantoren zelf om de voorstellen te realiseren. Dat is ook de kracht: het is hun werk om iets succesvol te krijgen. Idealiter kan The Lobby dus overal op toegepast worden, zowel internationaal als lokaal.

Hoe ver ben je inmiddels met je project?
Na mijn afstuderen ben ik van start gegaan het idee verder uit te werken en op zoek te gaan naar support. Ik heb met verschillende lobbyisten gesproken en zij zijn enthousiast over het idee. Ik ben bezig een board samen te stellen met mensen van verschillende expertises en ben ik in gesprek met investeerders. Daarnaast is het plan om The Lobby, geheel in stijl, te crowdfunden via sites als Indiegogo en Kickstarter. Als dat allemaal goed gaat hoop ik ergens in het komende jaar live te gaan met twee kleine, lokale voorstellen. Daarna wordt The Lobby voor iedereen geopend.

Advertentie

Wanneer is dit project voor jou een succes?
Het mooiste zou zijn als we via deze website een bepaalde issue die nu nauwelijks vertegenwoordigd is kunnen aankaarten. Denk bijvoorbeeld aan iets milieu-gerelateerds. Daar liggen belangrijke voorstellen die publieke steun verdienen maar nu niet worden vertegenwoordigd in de politiek omdat er nou eenmaal geen financiële prikkel is om dat te doen. Hopelijk lukt het met The Lobby om zo’n zaak naar voren te brengen en een tegengewicht te bieden tegen de zakelijke invloed op de politiek. Dan kunnen we spreken van een echte overwinning voor de democratie. Dan is mijn project gelukt.

Meer goede ideeën:

30 dagen leven op Soylent, de futuristische vloeibare voedselvanger

TU Eindhoven ontwikkelt een Wikipedia voor robots

Zwitserland overweegt elke inwoner gratis 2000 euro per maand te geven