FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

De grootste kunstmatige golvengenerator ter wereld staat in Delft

De ‘Delta Flume’ gaat onderzoekers helpen golfbewegingen beter te begrijpen, en beter te kunnen reageren op toekomstige dreigingen van overstromingen.
Image: Deltares

Golven maken veel kapot. En dan heb ik het niet eens over de golven die bij een orkaan ontstaan, of de immense muren van water bij een tsunami. Nee, zelfs gewone, alledaagse golven kunnen na bepaalde tijd een stuk rots vernielen, een windturbine voor de kust slopen, of een beschermende dijklaag ontwrichten. Wetenschappers bestuderen golven niet zonder reden en het onderzoek met behulp van kunstmatig gecreërde golven is daar onderdeel van.

Advertentie

Nu is het zo dat de grootste kunstmatige golvengenerator ter wereld gewoon in Delft staat, en die zal vandaag officieel ingehuldigd worden. De 'Delta Flume' is een onderzoeksproject van het Deltares Instituut en bestaat uit een 300 meter lange 'trog', met een diepte van 9,5 meter en een breedte van 5 meter. De golven worden gegenereerd door een massieve metalen plaat aan het einde van de trog, die weer aangedreven wordt door vier hydraulische zuigers.

Als de golfbeweging eenmaal op gang gekomen is, worden de bewegingspatronen onderweg nauwkeurig in de gaten gehouden met behulp van laser- en radartechnologie, die op hun beurt weer gemonteerd zijn op een soort klein bewegend karretje dat met de golf mee reist. Helemaal aan het eind van de trog kunnen de onderzoekers objecten 'uit de echte wereld' plaatsen om te kijken hoe die reageren op de 4.5-meter hoge golven. Denk daarbij aan grind, dijken, windturbines, pilonnen of golfbrekers.

Science News schrijft het volgende over het project:

De Delta Flume is geïnspireerd op de Nederlandse geschiedenis van het vechten tegen de zee. De helft van het land staat onder water en een overstroming in 1953 kostte meer dan 1800 mensen het leven, wat de obsessie van het land verklaart om hun 3000 kilometer aan dijken continu bij te werken. Maar Deltares kijkt ook over de grenzen en hoopt ook buitenlandse onderzoekers, overheden en particuliere aannemers aan te trekken, aldus Marcel van Gent, die de leiding heeft over de 35 onderzoekers en adviseurs van het instituut.

Ik hoef jullie waarschijnlijk niet de noodzakelijkheid van het onderzoek naar golfbewegingen uit te leggen, op een aarde die geteisterd wordt door een stijgende zeespiegel. Vanaf nu moeten we er maar voor zorgen dat we een superslim staaltje ingenieurswerk tegenover die zeeën kunnen zetten. De trog van Deltares Instituut gaat daarbij helpen.

"Elk jaar sterven gemiddeld zo'n 7000 mensen door overstromingen," meldt Deltares

op de projectpagina

van Delta Flume. "De economische schade ligt nu op zo'n 22 miljard euro per jaar en dat gaat alleen maar meer worden als we niets doen. We moeten op zoek naar innovatieve maatregelen als we in veiligheid en met droge voeten willen leven, terwijl we de uitgaven ook nog enigszins overzichtelijk willen houden. Naast 'harde' barrières zouden 'zachte' maatregelen die gebruik maken van natuurlijke processen, ook een oplossing kunnen zijn. Maar momenteel is er nog te weinig onderzoek naar dit soort oplossingen gedaan."