Broadly

We spraken met Nederlandse vrouwelijke politici over Hillary Clinton

Marianne Thieme: "Het is hoe dan ook het beste wanneer een kandidaat die alle vrouwen ter wereld moreel heeft aangerand met z'n zeer seksistische opvattingen, niet gekozen wordt."

door Lauren Heeremans
08 november 2016, 1:39pm

FOTO VIA FLICKR

We vroegen aan Nederlandse vrouwen uit de politiek wat het voor vrouwen, Nederland en de wereld betekent als Hillary Clinton vannacht wint, en wanneer we de eerste Nederlandse vrouwelijke minister-president mogen verwachten.

Hoewel in de Verenigde Staten de meningen nog behoorlijk dicht bij elkaar liggen, weten we in Nederland wel op wie we zouden stemmen vandaag: op Hillary Clinton. Of de Nederlander zijn of haar keuze nou baseert op de minst slechte van de twee opties, op Clintons beleid, of op het feit dat er dan voor het eerst een vrouw als president in de VS is gekozen, dat weten we niet. En van veel Nederlanders is dat ook niet relevant om te weten, maar wel van vrouwelijke politici.

Daarom belden en mailden we met een aantal van hen, namelijk met Stientje van Veldhoven, Ancilla van de Leest, Lilian Marijnissen, Marianne Thieme en Liesbeth van Tongeren, en ik vroeg ze of ze inderdaad voor Clinton zijn en wanneer ze de eerste vrouwelijke minister-president in Nederland verwachten.

In Nederland gaat het nog wel even duren voordat we mogen denken aan een vrouwelijke minister-president.

Ancilla van de Leest, Piratenpartij
Ik hoop niet per se dat Clinton wint, ik ben namelijk geen fan van haar beleid. Nu ben ik ook geen fan van Trumps beleid, die heeft hij namelijk niet, maar over Hillary's beleid zeg ik: 'She's never met a war she doesn't like'. Als minister van Buitenlandse Zaken is Hillary een groot aanjager geweest van bombardementen in meer dan zeven landen, en vergeet bovendien haar connecties met Wall Street niet. Als Clinton wint blijft de politiek in de VS hard en mannelijk. Hillary is dan wel een vrouw, maar ze bezit niet de vrouwelijke waardes van compassie, bemiddeling en voor elkaar willen zorgen. De status-quo blijft op die manier behouden.

In Nederland gaat het nog wel even duren voordat we mogen denken aan een vrouwelijke minister-president. Onze oosterburen zijn in dat opzicht veel progressiever. In Nederland hebben we meer vrouwelijke waarden dan bijvoorbeeld in de VS, maar we zien toch een verschuiving naar de mannelijke, agressieve kant. Dat zie je terug in de harde taal die politici nu uitspreken in debatten en in hun verkiezingsprogramma, denk maar aan het "pleur op" van Rutte.

Lilian Marijnissen, SP
De gedachte dat Trump de president wordt van een land zo machtig als de Verenigde Staten, vind ik angstaanjagend; alleen daarom al hoop ik dat Clinton president wordt morgen. In augustus ben ik in de Verenigde Staten geweest om de Clinton-campagne van dichtbij te bekijken, vanuit het perspectief van de vakbond: die voeren daar veel actiever campagne voor de politieke verkiezingen dan in Nederland gebeurt. En ze zijn voor Clinton omdat onder Trump de rechten van werknemers en vakbonden meer onder druk zullen komen te staan.

Ik hoop dat we in Nederland een goede minister-president krijgen die de toenemende ongelijkheid in ons land aanpakt, de problemen in de zorg oplost en een eind maakt aan de armoede onder kinderen. Het kan vast niet lang meer duren voordat dit een vrouw is.

Er zijn in Nederland genoeg capabele vrouwen om het land te besturen.

Marianne Thieme, Partij voor de Dieren
Als Clinton morgen president wordt, is het te hopen dat dit een voorbeeld is voor Nederland. Vrouwen worden in de politiek anders beoordeeld dan mannen: op uiterlijkheden en emoties. Als je als vrouw emoties toont, wordt dit al snel uitgelegd als een teken van zwakte, maar toon je geen emoties, dan ben je als vrouw al snel 'hard' of 'gevoelloos'. Er zijn in Nederland genoeg capabele vrouwen om het land te besturen – dat die vrouwen veelal niet politiek actief zijn, heeft vooral te maken met de haantjescultuur op de politieke apenrots. Zodra die doorbroken wordt, komt de eerste vrouwelijke premier vanzelf in beeld.

Het is hoe dan ook het beste wanneer een kandidaat die alle vrouwen ter wereld moreel heeft aangerand met z'n zeer seksistische opvattingen, niet gekozen wordt – nog afgezien van alle andere verwerpelijke opvattingen die Trump ten beste heeft gegeven. Dat Hillary Clinton vrouw is, is een bijkomend voordeel, maar er waren betere vrouwelijke kandidaten denkbaar geweest voor dit ambt.

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks
Ik hoop heel erg dat Hillary Clinton wint, om twee redenen: allereerst is Hillary de beste keuze van twee, de andere kandidaat zou nooit president kunnen worden. Hij heeft desastreuze beleidsplannen en gelooft niet eens in klimaatverandering. Ten tweede is Hillary een krachtige, volhardende vrouw die van onschatbare waarde is als rolmodel. Dit is een grote stap om te laten zien dat niet je afkomst, maar de bijdrage die je kan leveren ertoe doet.

Zelf heb ik ook op een aantal functies gezeten, bijvoorbeeld als directeur van Greenpeace, waarin ik de eerste was als vrouw; er waren daarom andere verwachtingen van mij. Dat effect lees je ook terug in de biografie van Hillary Clinton – daarin heeft ze het bijvoorbeeld over de opmerking 'Knap gedaan meisje', die ze vaak kreeg nadat ze een speech had gegeven. Ze noemt dit het ' Talking Dog Syndrome': een vrouw die speecht is even vreemd als een hond die praat.

Als Hillary wint, bekrachtigt ze haar positie als vrouwelijk leider.

Stientje van Veldhoven, D66
Als Hillary deze verkiezingen wint laat het zien dat je als vrouw elk ambt in het politieke veld kan bekleden. Het verlegt de lat voor meisjes en jonge vrouwen. Hetzelfde zag je gebeuren bij Margaret Thatcher en Neelie Kroes, ook zij waren een voorbeeld voor jonge vrouwen om te laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken. Daarom ben ik ook zo trots dat vrouwen de nummers twee, drie en vier bekleden op de lijst van D66. Nederland is zeker toe aan een vrouwelijke minister-president. Dat zal niet deze verkiezingen gebeuren, maar we moeten er zeker naar streven dat dit mogelijk wordt.

-

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.