FYI.

This story is over 5 years old.

Voorspelde David Bowie de geboorte van Kanye West op Ziggy Stardust?

David Bowie bezat op allerlei terreinen profetische gaven.

David Bowie was wat je noemt een geweldenaar. Dat hij op allerlei terreinen profetische gaven bezat wist je misschien al. Maar dat hij de geboorte van Kanye West nauwkeurig voorspelde, en bovendien aanstipte als keerpunt in onze tijd, misschien niet. Het voelt logisch: Bowie de profeet, en Kanye, stem van een generatie, Yeezus, de messias.

De theorie zweeft al een tijdje rond op het internet, maar kwam met het verschijnen van Blackstar en het overlijden van Bowie twee dagen later weer bovendrijven in mijn digitale venster op de wereld. In het licht van de recente gebeurtenissen kan het geen kwaad er nog eens goed op los te speculeren. Heeft Bowie met Blackstar misschien meer willen vertellen? Voor wie nog niet bekend was met de theorie, bekijk even de cover van The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars:

Advertentie

Zie je dat bord, dat David van een neongouden aura voorziet? K. West, prijkt er. Toeval? Het wordt gekker.

Op 5 Years, de openingstrack van het Ziggy Stardust, stelt Bowie dat we nog vijf jaar hebben: ‘We've got five years, that's all we've got’. Vijf jaar tot wat? Tot de geboorte van Kanye West: Ziggy Stardust kwam uit op 6 juni 1972, Kanye werd geboren op 8 juni 1977.

De snelle rekenaars zijn er al uit: de geboorte van Kanye volgde precies 5 jaar en twee dagen na het geboorte van het album. Voor de skeptici die zich nu blind staren op de twee dagen verschil wil ik graag de volgende twee argumenten aandragen:

1. Misschien is Kanye wel twee dagen te laat geboren 2. De wegen van David Bowie zijn ondoorgrondelijk.

Als Bowie de komst van Kanye voorspelde, is de vraag die we ons nu moeten stellen: heeft Bowie op zijn laatste album meer willen vertellen over Kanye, nu hij wist dat hij het stokje van popkoning door moest gaan geven?

De titelsong van het album lijkt hier relevant. Blackstar bevat namelijk de volgende passage, die specifiek lijkt te gaan over dit estafettemoment, wat plaatsvindt op het moment dat Bowie onze aarde verlaat.

Something happened on the day he died

Spirit rose a metre then stepped aside

Somebody else took his place, and bravely cried

I’m a blackstar, I’m a star's star, I’m a blackstar.

Na de aankondiging van zijn geboorte op de hoes van Ziggy Stardust lijkt deze passage maar op één iemand te kunnen slaan: Kanye West, die gisteren nog op Twitter verklaarde Bowie als een van zijn grootste inspiratiebronnen te beschouwen. Gefeliciteerd met de zegen van Bowie, Kanye.

Uiteraard kunnen we niet volledig uitsluiten dat Bowie de term ‘blackstar’ slechts metaforisch hanteert, en in plaats van Kanye doelt op bijvoorbeeld Armin van Buuren. Mocht dat het geval zijn: Armin, gefeliciteerd jongen.